Waar staan wij voor

waar staan
Waar staat LaSiSa voor
LaSiSa gelooft in de veerkracht van mens en samenleving, zetten in op eigen kracht van mensen.

Dit betekent:

  • Mensgericht begeleiden van veranderingen
  • Leefbaarheid: inzetten op lokale behoeften van inwoners
  • Iedereen draagt bij naar vermogen
  • Vrijwillig waar het kan (welzijn), professioneel waar het moet (zorg)
  • Verbinden is ontschotten door de mens centraal te stellen. Dit leidt tot integrale aanpak.
  • Verbreden en verwaarden van de eigen kwaliteiten over de eigen beperkingen heen
  • Bewustwording = leren; leren = reflecteren over eigen (en andermans) handelen
  • Versnellen is van ik naar wij en van sectoraal naar integraal: dit brengt inzicht in de zachte opbrengsten
  • Versnellen = partijen meenemen en mee laten sturen vanaf de start van een transitie traject

Contactgegevens

Postbus 95
7490 AB Delden
t: +31(0)6 109 68 622
e: info@lasisa.nl