Maatschappelijk Middenveld

Het maatschappelijk middenveld bestaat voor LaSiSa uit het complete aanbod van groepen in een gemeenschap, kern of dorp zonder winstoogmerk. Hieronder vallen naast het verenigingsleven ook welzijnsinstellingen, scholen, bibliotheken, kerken, ouderenbonden en andere organisaties. Het gaat om de schil van organisaties om de burger heen die de leefbaarheid van een gemeenschap op peil kan houden.

Wij bieden het maatschappelijk middenveld aan:

  • In kaart brengen van maatschappelijk middenveld: sport – cultuur – vrijetijd – zorg & welzijn en hun activiteiten, rollen, belangen
  • Ondersteunen van gemeenten, verenigingsleven, zorg- en welzijnsinstellingen bij het vinden van nieuwe kansen, rollen, activiteiten en financieringsbronnen binnen hun doelstellingen in het sociale domein
  • Coaching, training, begeleiding van ambtenaren die op vooruitgeschoven posten binnen hun organisatie burgerparticipatie / overheidsparticipatie / wijkgericht werken oppakken
  • Training, intervisie en coaching aan organisaties die een rol willen spelen op het gebied van welzijn, zorg, werk en leefbaarheid
  • Coƶrdineren, bundelen en naar een hoger niveau brengen van concrete ideeĆ«n
  • Begeleiden van totstandkoming van nieuwe organisatieprocessen en structuren
  • Trainingen voor professionals en vrijwilligers in de omgang met elkaar.

Contactgegevens

Postbus 95
7490 AB Delden
t: +31(0)6 109 68 622
e: info@lasisa.nl