Ondernemers

In de participatiewet worden Wet Werk en Bijstand, de Wet Sociale Werkvoorziening en een deel van de Wajong samengevoegd. De Participatiewet is per 1 januari 2015 ingegaan. De Participatiewet wordt uitgevoerd door de gemeenten.

Met de invoering van de participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking begeleiden naar werk.
Werkgevers hebben met de overheid afgesproken om extra banen te scheppen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er zijn allerlei regelingen, zoals loonkostensubsidie, no-riskpolis of werkplekaanpassingen die dit moeten bevorderen. Mocht het niet lukken dan zal er een quotum worden ingesteld.

Bedrijven kunnen zich in de toekomst onderscheiden door Maatschappelijk Verantwoord te ondernemen, niet alleen op het gebied van milieu maar ook op het menselijk vlak.

Dit betekent dat LaSiSa werkgevers kan:

  • Ondersteunen van werkgevers in de aanvraag van subsidies en de afhandeling van de administratieve bureaucratie rond de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
  • Begeleiden van lager management bij de integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op de werkvloer
  • Ondersteunen van werkgevers in het faciliteren van medewerkers met een zorgfunctie buiten de eigen werkkring (mantelzorgers): wettelijke voorzieningen, maatwerkoplossingen.

Contactgegevens

Postbus 95
7490 AB Delden
t: +31(0)6 109 68 622
e: info@lasisa.nl