Overheden

Vanaf 1 januari 2015 is er veel verandert in het gemeentelijke sociale domein. Gemeenten krijgen door de overheveling van taken meer bevoegdheden. De taken waar zij verantwoordelijk voor worden zijn: Jeugdhulp, Passend Onderwijs, overheveling van delen van de AWBZ functies begeleiding en persoonlijke verzorging naar de WMO en de uitvoering van de nieuwe Participatiewet.

Wij bieden overheden het volgende aan:

  • Advisering en begeleiding van gemeenten in de implementaties en versnelling van de transities in WMO, jeugd en participatie.
  • CreĆ«ren van bewustwording bij, draagvlak voor en uitvoering van een integrale aanpak van de transities door verbinding en samenwerking tussen gemeenten en maatschappelijk middenveld.
  • Begeleiding van gemeenten in de inbedding van deze integrale aanpak binnen de organisatie.

Contactgegevens

Postbus 95
7490 AB Delden
t: +31(0)6 109 68 622
e: info@lasisa.nl