Wat brengen wij mee

wat breng
Wat brengt LaSiSa mee
Lasisa is een netwerk van professionals met verschillende achtergronden.

Dit betekent:

 • Oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het terrein van werk en inkomen, welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid
 • Ervaring in bruggen bouwen
 • Benutten van eigen kracht en kwaliteiten van mensen
 • Samen werken met vrijwilligers en deskundigen
 • Lokaal waar het kan, regionaal waar het moet
 • Versnelling: denken in kansen en vertalen in doen
 • Koppelen van strategie aan uitvoering / praktijk
 • Toepasbare kennis over de kanteling binnen de overheid rond de thema’s zorg en welzijn, inkomen en werk, en leefbaarheid
 • Vaardigheden in het genereren van multipliers / meekoppelkansen
 • Het kunnen koppelen van lokale agenda’s / behoeften aan opgaven van de overheden
 • Verbreden van het blikveld door over de muren van de eigen organisatie heen te kijken
 • Kosteneffectieve aanpak door een praktische en integrale insteek met zo min mogelijk bureaucratie en zo veel mogelijk ontschotting
 • Ervaring in het opzetten en begeleiden van vrijwilligersorganisaties op basis van hun behoeften
 • Ervaring in het creëren van broedplaatsen voor het realiseren van lokale ideeën

Contactgegevens

Postbus 95
7490 AB Delden
t: +31(0)6 109 68 622
e: info@lasisa.nl