Wie zijn wij

Lissa

Lissa Pape

Lissa is werkzaam bij de gemeente als beleidsmedewerker decentralisaties op het gebied van de Wmo en Jeugdwet. Daarnaast is zij in haar eigen woonplaats lid van de Raad van overleg Beltrum. Ook is zij actief bij het meldpunt Beltrum in het opzetten van een lokale vacaturebank van vraag en aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk.

 

 

 

saskia

Saskia Croes

Saskia werkt sinds 15 jaar in opdracht van gemeenten en andere overheden samen met gebiedspartijen aan de vertaling van beleid in concrete projecten en trajecten die voor burgers leiden tot een duurzaam en vitaal leef-, woon- en werkklimaat. Onder meer via burgerparticipatie draagt zij bij aan een versterking van de sociale en economische structuur van wijken, dorpen en regio’s.

 

 

 

simone

Simone Boerkamp

Simone is sinds 1987 werkzaam in de sociale verzekeringen, ze heeft ook als WMO consulent gewerkt bij verschillende gemeenten. Door haar raadslidmaatschap tot maart 2014 heeft ze kennis opgedaan op het gebied van WMO,  Zorg Jeugdbeleid, WWB en WSW. Hierdoor is ze bekend met de gemeentelijke organisatie. Daarnaast heeft ze ervaring als trainer en procesbegeleider.

 

 

 

yfette

Yfette Brouwer

Yfette heeft een passie voor verbinden, organiseren en het zien van mogelijkheden. Jarenlang heeft zij in de sales gewerkt en een eigen organisatieburo gehad voor onder andere trouwreizen over de gehele wereld. Hierbij veel samenwerkingsverbanden aangedaan met gemeenten in het binnen- en buitenland. Mensen centraal zetten is haar doel. De diversiteit aan mensen boeit haar enorm. Kan daarom bij LaSiSa haar passie en gedrevenheid kwijt!

 

Wij zijn: slagvaardig, zorgzaam, integer en respectvol.

Contactgegevens

Postbus 95
7490 AB Delden
t: +31(0)6 109 68 622
e: info@lasisa.nl